Sök till Clavis

Du kan söka till Clavis genast när du har antagits som studerande vid Sibelius-Akademin. Alla ansökningar (gamla studeranden) som lämnats in före 30.5.2014 behandlas i mitten av juni. Alla ansökningar (nya studeranden, gamla suderanden och utbytesstuderanden) som lämnats in före 30.6.2014 behandlas i början av juli. 

De sökande meddelas personligen om utfallet. De sökande som inte kan beviljas en bostad sätts i en kö som gäller under höstterminen, varefter den sökande kan förnya sin ansökan.

Hyrorna från 1.1.2014 kommer preliminärt att vara ca 435 euro för ett mindre rum (18 m2) och 556 euro för ett större (23 m2) rum. Hyrorna slås fast när saneringen är färdig.

I vanliga fall tar vi också emot ansökningar för sommarbostäder under perioden maj-augusti. I vissa fall frigörs även bostäder för april och september.

Gör så här för att söka om bostad i Clavis:

1. Fyll i ansökningsblanketten på våra hemsidor (skilda ansökningsblanketter för Sibelius-Akademins studerande och sommarboende). Bifoga till din ansökan en kopia på ditt beskattningsintyg eller din förhandsifyllda skattedeklaration med specifikationsdelen samt ämbetsbetyg (nya studerande) eller matrikelutdrag (gamla studerande). Du kan också skicka dessa via mejl, post, fax eller som skannade dokument.

2. Var god betala garantihyran på 450 euro senast på förfallodagen så snart du blivit godkänd.

3. Kom och underteckna hyresavtalet.

4. Kom överens med gårdskarlen om överlämning av nycklarna.

Hyresavtalet tecknas antingen fortlöpande eller för viss tid. Fortlöpande avtal gäller även för sommarmånaderna, i fall av att ingen sommargäst hittas. Visstidskontrakten gäller till utgången av kontraktet. Kontraktet kan sägas upp tidigare av vardera parter av tungt vägande skäl, dock alltid minst en månad på förhand.

Om du inte får ett rum i Clavis lönar det sig att ansöka om bostad till exempel från Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS.

OBS! Om du bodde i Clavis före renoveringen och sparade garantihyran på 320 euro som reservationsavgift för att komma tillbaka till Clavis, ber vi dig att anmäla detta på ansökningsblanketten samt att betala skillnaden på 130 euro för att höja garantihyran till nuvarande nivå (450 euro).

Välkommen till Clavis!

leaf_icon