Förvaltning

Clavis ägs och förvaltas av Sibelius-Akademins studenters bostadsstiftelse. Styrelsen sammanträder 3-7 gånger i året. Styrelseordförande är Sibelius-Akademins rektor.

Disponenten, gårdskarlen och boenderådets ordförande har ett nära samarbete och sköter tillsammans alldagliga ärenden i Clavis. Boenderådet bestämmer om allmänna praktiska saker, tar initiativ och upprätthåller allmän ordning i huset.

Styrelsens sammansättning

Tuomas Auvinen
Rektor, ordförande

Timo Luhtanen
Ekonomiplanerare

Ossi Peura
Projektchef

Sebastian Dumitrescu
Boenderådets ordförande, elevrepresentant


Boenderådets viceordförande, elevrepresentant

Tapani Kohonen
Föredragare och sekreterare, stiftelsens ombud, disponent