Boenderådet för ditt ärende vidare

Boenderådet väljs årligen vid invånarmötet som hålls i början av läsåret. De boende väljer också sina representanter till Sibelius-Akademins studenters bostadsstiftelses styrelse.

Boenderådet bestämmer om praktiska saker i Clavis, tar initiativ och vakar över den allmänna ordningen. Till boenderådets uppgifter hör också att ordna de årliga jul- och vårfesterna samt att på olika sätt ta hand om de boendes välmående och utveckla boendet i Clavis.

Hyresvärden, gårdskarlen och boenderådets ordförande har ett nära samarbete och sköter alldagliga ärenden i Clavis. Bästa sättet att påverka boendet i Clavis är ett aktivt verkande i boenderådet.

Boenderådet 2010–2011

Jere Martikainen: ordförande, bastumästare, våningsövervakare (2 vån), proppmästare
Jussi Rauvola: viceordförande, medlem av styrelsen
Wilhelm Kvist: vicemedlem av styrelsen
Riikka Pellinen: vicemedlem av styrelsen, reklamansvarig
Christoffer Isaksson: sekreterare
Ingrit Vaher: skattmästare, köksansvarig
Firat Aktav: internationella ärenden
Juho Kivivuori: våningsövervakare (1 vån), proppmästare
Tuomas Saloniemi: våningsövervakare (3 vån), proppmästare
Anna Karjula: våningsövervakare (4 vån), proppmästare
Henriikka Teerikangas: medlem av boenderådet
Seunghee Lee: medlem av boenderådet
Airi Lahtinen: medlem av boenderådet