Livet i Clavis

Livet i Clavis är lätt och smidigt. I huset finns ett brett utbud tjänster till ditt förfogande, allt från gårdskarl till tvättstuga. De närbelägna tjänsterna omfattar dessutom allt från matbutiker till gym och filmuthyrning.

Gårdskarlen Kari Erinko hjälper till med praktiska detaljer och är anträffbar per telefon dagligen kl 8-16. Disponent Kari Ovaska och Kiinteistötahkola Ab sköter hyresavtalen och pappersarbetet.

Boenderådet väljs i början av varje läsår. Rådets medlemmar upprätthåller ordningen i huset, behandlar de boendes initiativ och tar egna initiativ. Boenderådet ordnar också fester och värnar om boendeförhållandena i Clavis.

I Clavis kan du spela och sjunga fritt i ditt eget rum från morgon till kväll. Tystnad råder mellan kl 22.30-8.00 i alla husets utrymmen inklusive källaren och gårdsområdet.

leaf_icon