Hallinto

Claviksen omistaa ja sitä hallinnoi Sibelius-Akatemian Opiskelijain Asuntolasäätiö, joka on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon säätiö. Säätiössä ylintä valtaa käyttää hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Sibelius-Akatemian rehtori. Hallitus kokoontuu 3-7 kertaa vuodessa.

Isännöitsijä, talonmies ja asukasneuvoston puheenjohtaja toimivat tiiviissä yhteistyössä ja hoitavat yhdessä jokapäiväisiä asioita Claviksella. Asukasneuvosto päättää yleisistä käytännöistä Claviksella, tekee aloitteita ja valvoo yleisen järjestyksen noudattamista.

Hallituksen kokoonpano

Tuomas Auvinen
Rehtori, puheenjohtaja

Timo Luhtanen
Taloussuunnittelija

Ossi Peura
Projektipäällikkö

Sebastian Dumitrescu
Asukasneuvoston puheenjohtaja, opiskelijaedustaja


Asukasneuvoston varapuheenjohtaja, opiskelijaedustaja

Tapani Kohonen
Esittelijä ja sihteeri, säätiön asiamies, isännöitsijä